Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

Campanula samothracica (Degen) Greuter , Burdet subsp. samothracica, Τρωτό (VU)


TitleCampanula samothracica (Degen) Greuter , Burdet subsp. samothracica, Τρωτό (VU)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsΚρίγκας Ν
Secondary AuthorsΦοίτος Δ, Κωνσταντινίδης Θ, Καμάρη Γ
Book TitleΒιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, Τόμος 1 (A-D)
Pagination195 - 196
PublisherΕλληνική Βοτανική Εταιρεία
CityΠάτρα