Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

DEPARTMENT OF ECOLOGY


Object of the Department
 
Structure dynamics and managements of terrestrial ecosystems
 
 
Main research areas 
 • Theoretical Ecology
 • Population Dynamics
 • Ecological Modeling
 • Biodiversity Protection and Conservation
 • Management of protected areas 
 • Landscape Ecology
 • Reproduction Ecology
 • Urban Ecology
 • Acoustic Ecology
 • Aerobiology
 • Chemical Ecology
 • Soil Biology-Ecology
 • Soil Nicrobiology
 • Nematology
 • Disturbance and Degradation of soils (conventional and organic agriculture, grazing, desertification etc.)
 • Restoration of soils
 • Environmental Education
 • History, Methodology and Didactics of Ecology
 
Founding
The Department of Ecology was founded in 1983 (Gov. Gaz. 69/22-2-83) replacing the former Chair of Ecology, which was established in 1978. The Laboratory of Ecology was founded in 1976 (Gov. Gaz. 140/9-6-76).  
 
COMMUNICATION
Address   
Department of Ecology
School of Biology
UPB 119
Aristotle University 
GR-54124 Thessaloniki
Greece  
 
Telephone No.   
+30 2310 998316, +30 2310 998997
 
Fax  No. 
+30 2310 998379