Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

DEPARTMENT OF ZOOLOGY The Department of Zoology covers the subjects of Morphology, Physiology and Biology of Animal Cells and Organisms, as well as those of Animal Systematics and Distribution.

 
It consists of three Laboratories that cover the educational and research needs in the following fields:
 
1) Laboratory of Zoology : General and comparative animal morphology, General and comparative animal physiology, Animal Systematics, Zoogeography (PD 39/26-1-1929, GP 3894/1929).
Head of the Laboratory: Prof. C. Chintiroglou
 
2) Laboratory of Animal Physiology : Study of various physiological functions of animal organisms (PD 389/8-6-76, GP 140/9-6-76, issue Α΄).
Head of the Laboratory: Prof. M. Kalogianni-Dimitriadi
 
3) Laboratory of Ichthyology : Morphology, anatomy, physiology, taxonomy, population dynamics, ecology of Fishes (PD 317/13-9-90, GP 130/27-9-90, issueΑ').
Head of the Laboratory: Assist. Professor D. Bobori