Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Δίαιτα και στρατηγική διατροφής 10 ειδών ψαριών της Λίμνης Βόλβης.


TitleΔίαιτα και στρατηγική διατροφής 10 ειδών ψαριών της Λίμνης Βόλβης.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsΣαλβαρίνα Ι, Μιχαλούδη Ε, Μπόμπορη ΔΧ
Secondary TitleΠρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων
Year of Publication2007
VolumeΜυτιλήνη
Pagination189 - 189
Date Published2007///
Publication Languageeng
Keywords192
Notes

ID: 5670; ID: 3497; ID: 37

Citation Key10697