Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Διατήρηση και προστασία της Βιοποικιλότητας


TitleΔιατήρηση και προστασία της Βιοποικιλότητας
Publication TypeBook
Year of Publication2009
AuthorsPrimack R, Διαμαντόπουλος Γ, Αριανούτσου Μ, Δανιηλίδης Δ, Βαλάκος Σ, Παφίλης Π, Παντής ΙΔ
PublisherΈκτυπον-αει
CityΑθήνα