Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Diet and feeding habits for five fishes from the North Aegean Sea.


TitleDiet and feeding habits for five fishes from the North Aegean Sea.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsKarachle PK, Stergiou KI
Secondary TitleProceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries
Year of Publication2012
PaginationIn Press - In Press
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6283; ID: 8337; ID: 141

Citation Key9829