Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Differential requirement of IKK2 for CYLD-dependent representation of thymic and peripheral T-cell populations


TitleDifferential requirement of IKK2 for CYLD-dependent representation of thymic and peripheral T-cell populations
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsTsagaratou A, Grammenoudi S, Mosialos G
JournalEuropean journal of immunology
Volume41
Pagination3054-3062
ISBN Number00142980
Keywordsanimal cell, article, CD4 antigen, CD4+ T lymphocyte, CD8 antigen, CD8+ T lymphocyte, cell population, controlled study, CYLD, Cyld gene, gene inactivation, gene product, Hermes antigen, I kappa B kinase gamma, IKK2, immunoglobulin enhancer binding protein, L selectin, mouse, NF-, nonhuman, priority journal, protein CYLD, protein IKK2, stress activated protein kinase, T cells, T lymphocyte, thymocyte, thymus, tumor suppressor gene, ubiquitination, unclassified drug
Abstract

The cylindromatosis tumor suppressor gene (Cyld) encodes an enzyme (CYLD) with deubiquitinating activity that has been implicated in the regulation of thymocyte selection in an NF-