Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Distributional patterns of trigger bird species in the National Park of Lakes Koronia, Volvi and the Macedonian Tempe.


TitleDistributional patterns of trigger bird species in the National Park of Lakes Koronia, Volvi and the Macedonian Tempe.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsPatsia A, Vafeiadou A, Karta E, Bobori DC
Secondary Title12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions
Year of Publication2012
VolumeAthens
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6307; ID: 8815; ID: 71

Citation Key9860