Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Diversity and geographic coverage of growth studies of Mediterranean fishes


TitleDiversity and geographic coverage of growth studies of Mediterranean fishes
Publication TypeConference proceeding
AuthorsApostolidis C, Stergiou KI
Secondary TitleProceedings 10th Hellenic Symposium on Oceanography and Fisheries
Year of Publication2012
PaginationIn Press - In Press
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6922; ID: 11153; ID: 140

Citation Key9796