Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 8 guests online.

Ecomorphology and feeding habits for four pelagic fishes from the north Aegean sea.


TitleEcomorphology and feeding habits for four pelagic fishes from the north Aegean sea.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsKarachle PK, Stergiou KI
Secondary Title12th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Book of abstracts
Year of Publication2012
PaginationIn Press - In Press
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6282; ID: 8336; ID: 137

Citation Key9828