Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

ECTS CREDITS AND GRADESThe ECTS credits are calculated according to the relative importance of the courses, namely to the total student work load (lectures, practicals, seminars, essays, exams):

One year of studies equals to 60 credits and one semester to 30 ECTS.

 

ECTS GRADES AND DEFINITIONS
10% A Pass
25% B Pass
30% C Pass
25%
10%
D
E
Pass
Pass
(from 10) 5< FX Fail
 

More information can be found at the official ECTS web page at:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm