Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

The effect of the transcriptional regulators GCN5 and ADA2b to the protein expression of Arabidopsis thaliana seedlings.


TitleThe effect of the transcriptional regulators GCN5 and ADA2b to the protein expression of Arabidopsis thaliana seedlings.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsTopouzis S, Samiotaki M, Poulios S, Panayotou G, Vlachonasios KE
Secondary Title63rd National Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology.
Year of Publication2012
VolumeHeraklio, Greece
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6318; ID: 8324; ID: 13283

Citation Key9876