Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 10 guests online.

"The effects of dams on rivers 'continuum'"


Title"The effects of dams on rivers 'continuum'"
Publication TypeConference proceeding
AuthorsMergou FE, Lazaridou-Dimitriadou M, Albanakis K
Secondary TitleΔιεθνές Συνέδριο «Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος ΧΙ
Year of Publication2012
VolumeThessaloniki
Pagination1583 - 1592
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6293; ID: 8092; ID: 465

Citation Key9845