Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Emeritus Professors and Former academic staff membersEmeritus Professors

Karataglis S. - Department of Botany
Kastritsis K. - Department of Genetics, Development and Molecular Biology
Lavrentiades G. - Department of Botany
Economidis P. - Department of Zoology
Sinis A. - Department of Zoology
Triantaphyllidis C. - Department of Genetics, Development and Molecular Biology
Tsekos I. - Department of Botany
Kourounaki L. - Department of Genetics, Development and Molecular Biology


Former academic staff members


Anagnostopoulou-Bei A.
Arianoutsou M.
Babalonas D.
Beis I.
Nikolaidis G.
Drosos E.
Gaitanaki C.
Haritonidis S.
Hatzopoulos P.
Karagiannakidou V.
Karakousis I.
Katinakis P.
Kattoulas M.
Koliais S.
Koukoli E.
Koukouras A.
Kyriakopoulou-Sklavounou P.
Loumbourdis N.
Margaris N.
Michalis Lardis K.
Papanikolaou K.
Pavlides G.
Pentzou-Daponte A.
Pyrovetsi M.
Sofianidou T.
Symeonidis L.
Vardavakis E.
Voliotis D
Zaharof E.
Bozapalidis A.

Eleftheriou E.
Stamou G.