Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Employing sea-level rise scenarios to strategically select sea turtle nesting habitat important for long-term management at a temperate breeding area


TitleEmploying sea-level rise scenarios to strategically select sea turtle nesting habitat important for long-term management at a temperate breeding area
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsKatselidis KA, Schofield G, Stamou G, Dimopoulos P, Pantis JD
JournalJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
Volume450
Pagination47–54