Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος


Επιστημονικά Υπεύθυνος : 
Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής Πρακτικών Ασκήσεων: 
Γραμματειακή Υποστήριξη: