Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Εργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση Δραστηριοτήτων 1990-2007


TitleΕργαστήριο Ιχθυολογίας – Έκθεση Δραστηριοτήτων 1990-2007
Publication TypeBook
Year of Publication2008
AuthorsΣτεργίου ΚΙ, Μπόμπορη ΔΧ, Μιχαλούδη Ε, Γκάνιας Κ
Volume79 σελ.
PublisherΕργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ
CityΘεσσαλονίκη