Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Evaluation of policy instruments in promoting ecological connectivity


TitleEvaluation of policy instruments in promoting ecological connectivity
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsPaloniemi R, Apostolopoulou E, Cent J, Bormpoudakis D, Salomaa A, Tsianou MA, Rechciński M, Grodzińska-Jurczak M, Pantis JD
Book TitleScaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia
Pagination173–179