Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Experimental cardiac hypertrophy induced by oral administration of mineralocorticoid and saline in rats


TitleExperimental cardiac hypertrophy induced by oral administration of mineralocorticoid and saline in rats
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsVoucharas C, Tagarakis G, Lazou A, Triposkiadis F, Tsilimingas N
JournalAngiology
Volume63
Pagination416-419
Date PublishedOct 17
ISBN Number00033197
Keywordsanimal experiment, animal model, article, body weight, clinical effectiveness, controlled study, corticoid, cost, experimental study, fludrocortisone, heart, heart left ventricle wall, heart ventricle hypertrophy, heart weight, hypertension, Hypertrophy, lung weight, male, Mortality, nonhuman, rat, sodium chloride, thickness
Abstract

We suggest a new, easily applicable way of myocardial hypertrophy induction in rats. Forty randomized age-matched male Wistar rats were divided into 2 groups of 20 each: a control group and an orally administered fludrocortisone/salt group. Myocardial hypertrophy was estimated by measuring body weight, heart-weight-to-body-weight ratio and ventricular free wall thickness. Moderate myocardial hypertrophy without heart failure was established in fludrocortisone/salt group in 4 weeks. Our method is effective and low cost, and it provides a model of hypertrophic heart. © The Author(s) 2012