Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Exposure of mussels Mytilus galloprovincialis to environmental pesticides. Study of LMS, ROS, DNA damage, protein carbonylation and antioxidant capacity for their use as biomarkers.


TitleExposure of mussels Mytilus galloprovincialis to environmental pesticides. Study of LMS, ROS, DNA damage, protein carbonylation and antioxidant capacity for their use as biomarkers.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsPatetsini E, Dimitriadis VK, Kaloyianni M
Secondary Title28th ESCPB Congress
Year of Publication2012
VolumeBilbao, spain
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 7226; ID: 10816; ID: 214

Citation Key9859