Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 10 guests online.

Extinction trends of marine species and populations in the Aegean and adjacent ecoregions.


TitleExtinction trends of marine species and populations in the Aegean and adjacent ecoregions.
Publication TypeBook Chapter
Year of PublicationSubmitted
AuthorsVoultsiadou E, Gerovasileiou V, Dailianis T
Secondary AuthorsBriand F
Book TitleMarine extinctions - Patterns and processes
VolumeCIESM Workshop Monograph 45
PublisherCIESM
CityMonaco