Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 8 guests online.

Fabaceae, Ψυχανθή της Βόρειας Ελλάδας, Πόες-Θάμνοι


TitleFabaceae, Ψυχανθή της Βόρειας Ελλάδας, Πόες-Θάμνοι
Publication TypeBook
Year of Publication2007
AuthorsΜέρου Θ, Φωτιάδης Γ, Τσιφτσής Σ, Βιδάκης Κ, Βραχνάκης Μ, Τσιριπίδης Ι, Παπαναστάσης Β
Number of Pages224 - 224
PublisherΈκδοση Photo/Graphs Studio O.E., Δράμα