Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Γενετική ταυτοποίηση και βιολογία του είδους Gammarus cf. crinicornis Stock, 1966 σε λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα (Λιμνοθάλασσα Παπαπουλίου, Βόρειο Αιγαίο)


TitleΓενετική ταυτοποίηση και βιολογία του είδους Gammarus cf. crinicornis Stock, 1966 σε λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα (Λιμνοθάλασσα Παπαπουλίου, Βόρειο Αιγαίο)
Publication TypeConference proceeding
AuthorsΠαρασκευοπούλου Σ, Καππάς Η, Κουκάρας Κ, Αμπατζόπουλος ΘΙ
Secondary Title15° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Year of Publication2013
VolumeΘεσσαλονίκη
Pagination291-294
Citation Key13256