Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 8 guests online.

Greece: A Balkan Subrefuge for a Remnant Red Deer (Cervus Elaphus) Population


TitleGreece: A Balkan Subrefuge for a Remnant Red Deer (Cervus Elaphus) Population
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsKaraiskou N, Tsakogiannis A, Gkagkavouzis K, Papika S, Latsoudis P, Kavakiotis I, Pantis JD, Abatzopoulos TJ, Triantaphyllidis C, Triantafyllidis A, others
JournalJournal of Heredity
Paginationesu007