Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

H ποιότητα του νερού μέσα από την Οδηγία 2000/60 Ε.Κ. : Οδηγός για τα βενθικά μακροασπόνδυλα των ρεόντων υδάτων της Ελλάδας


TitleH ποιότητα του νερού μέσα από την Οδηγία 2000/60 Ε.Κ. : Οδηγός για τα βενθικά μακροασπόνδυλα των ρεόντων υδάτων της Ελλάδας
Publication TypeBook
Year of Publication2011
AuthorsΛαζαρίδου Μ
Number of Pages180 - 180
PublisherΙΩΝ