Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 10 guests online.

Η επίδραση της θερμοκρασίας στη συχνότητα εμφάνισης της ατρησίας στις ωοθήκες της σαρδέλας, Sardina pilchardus


TitleΗ επίδραση της θερμοκρασίας στη συχνότητα εμφάνισης της ατρησίας στις ωοθήκες της σαρδέλας, Sardina pilchardus
Publication TypeConference proceeding
AuthorsΤσιγγάνης Μ, Γκάνιας Κ
Secondary Title10ο Παν/νιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας , Αλιείας, Αθήνα
Year of Publication2012
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6380; ID: 8825; ID: 84; ID: 83

Citation Key9940