Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Η επίδραση του βολφραμίου στο σύστημα των μικρονηματίων ακτίνης μεριστωματικών κυττάρων του φυτού Zea mays L


TitleΗ επίδραση του βολφραμίου στο σύστημα των μικρονηματίων ακτίνης μεριστωματικών κυττάρων του φυτού Zea mays L
Publication TypeConference proceeding
AuthorsΑδαμάκης ΙΔ, Παντερής Ε, Ελευθερίου ΕΠ
Secondary Title34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Year of Publication2012
VolumeΤρίκαλα
Pagination8 - 9
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6335; ID: 7631; ID: 433

Citation Key9891