Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 7 guests online.

Η επίδραση του ξενοοιστρογόνου δισφαινόλη Α στο ενδοπλασματικό δίκτυο του αραβόσιτου (Zea mays).


TitleΗ επίδραση του ξενοοιστρογόνου δισφαινόλη Α στο ενδοπλασματικό δίκτυο του αραβόσιτου (Zea mays).
Publication TypeConference proceeding
AuthorsΑδαμάκης ΙΔ, Σταυροπούλου Κ, Ελευθερίου ΕΠ
Secondary Title12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας
Year of Publication2011
VolumeΡέθυμνο
Paginationp. 36 - 37-p. 36-37
Date Published2011
Publication Languageeng
Notes

ID: 6194; ID: 7885; ID: 74

Citation Key10054