Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Η τοξική δράση της δισφαινόλης Α στους περιφερειακούς μικροσωληνίσκους διαφόρων φυτικών ειδών.


TitleΗ τοξική δράση της δισφαινόλης Α στους περιφερειακούς μικροσωληνίσκους διαφόρων φυτικών ειδών.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsΑδαμάκης ΙΔ, Καραδήμου Γ, Παντερής Ε, Ελευθερίου ΕΠ
Secondary Title33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Year of Publication2011
VolumeΈδεσσα
Paginationp. 2 - 3
Date Published2011
Publication Languageeng
Notes

ID: 6190; ID: 6651; ID: 69

Citation Key10051