Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Identification and Typology of River Water Bodies in the Hellenic Part of The Strymonas River Basin, as a Transboundary Case Study


TitleIdentification and Typology of River Water Bodies in the Hellenic Part of The Strymonas River Basin, as a Transboundary Case Study
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsChronis I, Lazadridou M, Lazaridou E, Alexandridis TK, Zalidis G, Tsotsolis N
Secondary AuthorsJacques G, Alice A, Jean F
Book TitleTransboundary Water Resources Management, A Multidisciplinary Approach
Pagination199 - 205