Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Introduction


TitleIntroduction
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsStergiou KI
Secondary AuthorsStamou GP
Book TitlePopulations, Biocommunities, Ecosystems: A Review of Controversies in Ecological Thinking
PublisherBentham Science Publishers Ltd