Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Involvement of p38 MAPK in the Induction of Hsp70 During Acute Thermal Stress in Red Blood Cells of the Gilthead Sea Bream, Sparus aurata


TitleInvolvement of p38 MAPK in the Induction of Hsp70 During Acute Thermal Stress in Red Blood Cells of the Gilthead Sea Bream, Sparus aurata
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsFeidantsis K, Pörtner HO, Markou T, Lazou A, Michaelidis B
JournalJournal of Experimental Zoology Part A: Ecological Genetics and Physiology
Volume317
Pagination303-310
ISBN Number19325223
Abstract

The present study aimed to examine the expression and activation of MAPKs (p38 MAPK, ERK1/2, and JNKs) in red blood cells (RBCs) of the gilthead sea bream, Sparus aurata, during thermal stress and investigate their involvement in the expression of heat shock proteins. The data showed that only p38 MAPK is detected in RBCs of Sparus aurata and it is phosphorylated and activated during exposure to increased temperature. Induction of Hsp70 in thermally stressed RBCs was abolished in the presence of the p38 MAPK inhibitor, SB203580, suggesting the involvement of the kinase in this response. This mechanism might play a cytoprotective role in the RBCs of the gilthead sea bream. © 2012 WILEY PERIODICALS, INC