Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Κίνδυνοι και απειλές των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας.


TitleΚίνδυνοι και απειλές των αξιολογημένων Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsΜπάντη Α, Κρίγκας Ν, Βώκου Δ
Secondary Title12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας
Year of Publication2011
VolumeΡέθυμνο
Pagination135 - 135
Date Published2011
Publication Languageeng
Notes

ID: 6225; ID: 9129; ID: 725

Citation Key10093