Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Landscape structure and diseases profile: associating land use type composition with disease distribution


TitleLandscape structure and diseases profile: associating land use type composition with disease distribution
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsVotsi N-EP, Mazaris AD, Kallimanis AS, Drakou EG, Pantis JD
JournalInternational journal of environmental health research
Pagination1–12