Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 8 guests online.

Lessons learned


TitleLessons learned
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsHenle K, Potts SG, Scotta AV, Kunin WE, Gunton RHM, Schmeller DS, Matsinos YG, Similä J, Pantis JD, Mazaris AD, Grobelnik V, Grimma A, Penev L, Klenke R, Settele J
Book TitleScaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia
Pagination193-201