Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Lifestyle-Related Risk Factors: Modulation of Cardiac Response to Ischemia and Reactivation of Adaptive Mechanisms in the Myocardium


TitleLifestyle-Related Risk Factors: Modulation of Cardiac Response to Ischemia and Reactivation of Adaptive Mechanisms in the Myocardium
Publication TypeConference proceeding
AuthorsRavingerova T, Carnicka S, Nemcekova M, Adameova A, Lazou A
Secondary TitleInternational Symposium on New Approaches in Cardiovascular Disorders
Year of Publication2011
Volume4
Pagination23 - 23
Date Published2011
Publication Languageeng
Notes

ID: 7930; ID: 1713

Citation Key10014