Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Long-term trends in airborne fungal-spore concentrations in Thessaloniki, Greece.


TitleLong-term trends in airborne fungal-spore concentrations in Thessaloniki, Greece.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsDamialis A, Halley JM, Vokou D
Secondary Title5th European Symposium on Aerobiology
Year of Publication2012
VolumeKrakow
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6269; ID: 9017; ID: 737

Citation Key9813