Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Marine Strategy framework directive, task Group 4 Report – Food webs. JRC Scientific and Technical Reports, JRC-EC


TitleMarine Strategy framework directive, task Group 4 Report – Food webs. JRC Scientific and Technical Reports, JRC-EC
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsRogers S, Casini M, Cury P, Heith M, Irigoien X, Kuosa H, Scheidat M, Skov H, Stergiou KI, Trenkel V, Winker J, Yunev O
Volume55 p.
PublisherICES