Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Morphological-anatomical and biochemical differences between leaves of non-pruned (central leader) and rejuvenated olive trees (Olea europaea L. cv. Chondrolia Chalkidikis)


TitleMorphological-anatomical and biochemical differences between leaves of non-pruned (central leader) and rejuvenated olive trees (Olea europaea L. cv. Chondrolia Chalkidikis)
Publication TypeBook
Year of Publication2008
AuthorsBasheer-Salimina RAS, Diamantidis G, Vasilakakis M, Patakas A, Noitsakis V, Bosabalidis AM
Volume791 PART 1
EditionIzmir
Number of Pages241-248
ISBN Number05677572; 9789066054479 (ISBN)
KeywordsOlea europaea
Abstract

The olive tree (Olea europaea L. cv. Chondrolia Chalkidikis) has been used as a model plant to study the phase changes from juvenility to maturity. Plants of the same age with a central leader (single stem plant - SSP) or pruned at 5 cm height (5 cm) (rejuvenated plants) were used in the experiments. Leaves of SSP had larger surface areas but were thinner and more elongated than leaves of pruned plants. At the morphological - anatomical level, leaves of 5 cm plants exhibited thicker palisade parenchyma, thinner spongy parenchyma, a significantly smaller number of vascular bundles per leaf section, as well as fewer hairs/mm2 than leaves of SSP. Leaves of SSP presented higher values of photosynthetic rate (Pn), stomatal conductance (Gs) and significantly higher content of phenols than those of 5 cm plants. Both treatments started with low phenolic content and then increased through the growing season registering the maximum contents in October. Higher values of total protein content were noticed in SSP leaves, but total peroxidase activity (units/g FW) as well as specific activity (units/mg protein) were found to be significantly higher in the leaves of 5 cm plants.