Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 5 guests online.

Morphometrics and allometry in fishes


TitleMorphometrics and allometry in fishes
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsKarachle PK, Stergiou KI
Secondary AuthorsWahl C
Book TitleMorphometrics
PublisherInTech. Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/ morphometrics-and-allometry-in-fishes. ISBN: 978-953-51-0172-7