Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 1 guest online.

Οδηγός αναγνώρισης, ερμηνείας και παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών


TitleΟδηγός αναγνώρισης, ερμηνείας και παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsΔημόπουλος Π, Bergmeier E, Θεωδορόπουλος Κ, Fisher P, Τσιαφούλη Μ
Volume1
PublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων