Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Online recipes and conservation of fish stocks.


TitleOnline recipes and conservation of fish stocks.
Publication TypeConference proceeding
AuthorsApostolidis C, Stergiou KI
Secondary TitleProceedings 34thHellenic Symposium of the Hellenic Society of Biological Sciences
Year of Publication2012
PaginationIn Press - In Press
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6255; ID: 8331; ID: 146

Citation Key9795