Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 4 guests online.

Orchids of Rodopi mountain-range national park / Ορχιδέες του εθνικού πάρκου οροσειράς Ροδόπης


TitleOrchids of Rodopi mountain-range national park / Ορχιδέες του εθνικού πάρκου οροσειράς Ροδόπης
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsTsiftsis S, Tsiripidis I, Vidakis C, Τσιφτσής Σ, Τσιριπίδης Ι, Βιδάκης Κ
Volume1η Έκδοση / 1st edition
Number of Pages199 - 199
PublisherManagement Body of Rodopi mountai-range national park
CityMesohori, Paranesti, Drama, Greece / Μεσοχώρι, Παρανεστίου Δράμας, Ελλάδα
ISBN Number978-618-80276-0-2