Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 8 guests online.

Ovarian dynamics and oocyte growth in the Atlantic sardine, Sardina pilchardus


TitleOvarian dynamics and oocyte growth in the Atlantic sardine, Sardina pilchardus
Publication TypeBook
Year of Publication2009
AuthorsGanias K, Nunes C, Vavalidis T, Stratoudakis Y
Series Title4th Workshop on Gonadal Histology of Fishes 16-19 June 2009, El Puerto de Santa María, Cádiz, Spain.