Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Phylogenetic analysis of six closely related Mediterranean taxa of Lamiaceae, using the ITS1, 5.8S and ITS2 nuclear ribosomal regions


TitlePhylogenetic analysis of six closely related Mediterranean taxa of Lamiaceae, using the ITS1, 5.8S and ITS2 nuclear ribosomal regions
Publication TypeBook
Year of Publication2009
AuthorsTsoktouridis G, Maloupa E, Krigas N
Volume813
Number of Pages307-316
ISBN Number05677572
Keywords5.8S, Acinos alpinus, Balkan botanic garden of kroussia, Calamintha nepeta, DNA barcoding, ITS1, ITS2, Lamiaceae, Magnoliophyta, Micromeria, Molecular markers, Nepeta, Satureja, Satureja cuneifolia
Abstract

Attempts to establish DNA barcodes for plants constitute worldwide attention and significance for species identification or origin and for resolution of classification problems. In this paper, a preliminary phylogenetic analysis is presented for representative Lamiaceae taxa (species and subspecies) belonging to Satureja sensu lato (S. horvatii subsp. macrophylla, S. parnassica subsp. hellenica, S. cuneifolia, Acinos alpinus subsp. nomismophyllus, Calamintha nepeta subsp. glandulosa and Micromeria nervosa), using the ITS1 and ITS2 internal transcribed nuclear ribosomal regions and the 5.8S ribosomal gene. The results are also compared to other representatives of Satureja sensu lato investigated in previous studies. By using only the internal transcribed nuclear ribosomal ITS1 and ITS2 regions and not the 5.8S ribosomal gene, our results demonstrate both the divergence of representative taxa of closely related genera in Satureja sensu lato, as well as the divergence of representatives within Satureja sensu stricto.