Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Phylogeographic patterns in Artemia: a model organism for hypersaline crustaceans


TitlePhylogeographic patterns in Artemia: a model organism for hypersaline crustaceans
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2011
AuthorsKappas I, Baxevanis AD, Abatzopoulos TJ
Secondary AuthorsSchubart C, Held C, Koenemann S
Book TitlePhylogeography and Population Genetics in Crustacea
Volume19
Pagination231-253
PublisherCRC Press
CityCold Spring Harbor, NY