Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 2 guests online.

Πιλοτική εφαρμογή του δείκτη εξέργειας στις βιοκοινότητες της μεσοπαραλιακής ζώνης για την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων του Θερμαικού


TitleΠιλοτική εφαρμογή του δείκτη εξέργειας στις βιοκοινότητες της μεσοπαραλιακής ζώνης για την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων του Θερμαικού
Publication TypeConference proceeding
AuthorsΕυσταθιάδης Ι, Δαμιανίδης Π, Χιντήρογλου Χ
Secondary Title6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας "Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις, εφαρμογές
Year of Publication2012
VolumeΑθήνα
Pagination264 - 264
Date Published2012
Publication Languageeng
Notes

ID: 6349; ID: 9444; ID: 41

Citation Key9907