Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 8 guests online.

Postgraduate students working at Mt Dirfys (from: Post. Studies Program BNP http://bnp.bio.auth.gr/ex/links/PHOTOS/Evia2009.pps)