Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 3 guests online.

Scaling in ecology and biodiversity conservation: An introduction


TitleScaling in ecology and biodiversity conservation: An introduction
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsHenle K, Grobelnik V, Potts SG, Scott AV, Kunin WE, Gunton RHM, Matsinos YG, Similä J, Pantis JD, Klenke R, Settele J, Penev L
Book TitleScaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia
Pagination13-19