Βρίσκεστε στο παλαιό website του τμήματος Βιολογίας, το οποίο δεν ενημερώνεται. Επισκεφθείτε το νέο website.

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Scaling of habitat loss in Natura 2000 network


TitleScaling of habitat loss in Natura 2000 network
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsTouloumis K, Pantis JD
Book TitleScaling in Ecology and Biodiversity Conservation. Pensoft Publishers, Sofia
Pagination37-41